Emma Tukia

070-25 26 307
emma.tukia@riande.se

Kort om mig:
Jag heter Emma Tukia och är KBT terapeut. I grunden är jag beteendevetare med inriktning förändringsledning och innovation. Jag är även utbildad friskvårdskonsulent och
handledare för familjehem och kontaktfamiljer. Innan jag började arbeta som terapeut och familjehemskonsulent på Riande AB för 4 år sedan, arbetade jag som friskvårdsledare och handläggare.


Som del av mitt terapeutiska arbete går jag i regelbunden handledning hos av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier och utgår ifrån deras etiska riktlinjer i mitt arbete som terapeut.

 

På fritiden tycker jag om att spendera mycket tid i naturen och trädgården. Jag intresserar mig för hållbarhet och ekologi både lokalt och globalt. Musik är även ett stort intresse. Jag är gift och har ett barn och två katter

Vad kan jag hjälpa dig med?
KBT är en effektiv behandling vid depression, ångest, social fobi, kronisk smärta, relationsproblem, sömnproblem, utbrändhet och flera andra tillstånd. KBT kan vara en hjälp för dig som har svårt att hitta ett strukturerat sätt att se och arbeta med de svårigheter du upplever.


Jag brinner extra för människor som upplever utanförskap i någon form. Det kan vara erfarenhet av mobbning i skola eller på arbetsplats, svårigheter med att hitta vänner/ knyta långvariga kontakter, finna rätt partner eller en upplevelse av att man föredrar att klara sig själv framför att hitta gemenskap tillsammans med andra. Känner du igen dig i detta och vill få hjälp att hitta nya strategier, får du gärna höra av dig!

 

Vad är KBT?
Kognitiv beteendeterapi, KBT, innebär att vi tillsammans arbetar med att förstå tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande. Vi fokusera på att bli medveten om tankar, hantera känslor och hitta verktyg för hur vi kan lära oss att leva med dem.


För att kunna utvecklas och gå vidare i våra liv behöver vi hitta sätt att lära oss att leva med alla våra känslor och upplevelser, även de jobbiga.


KBT är en strukturerad och insiktsbefrämjande psykoterapiform som fokuserar på hur livet fungerar just nu och hur man vill ha det framåt. Men terapin strävar också efter att ge en djupare förståelse för hur man påverkas av sina upplevelser och erfarenheter genom livet.
Terapin är strukturerad, mål- och probleminriktad, aktiv och pedagogiskt upplagd.

 

Hur går en KBT - session till?
Det finns en tydlig agenda varje samtal. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även att befrämja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. Oftast antecknar klienten eller terapeuten, eller båda, under sessionen. Sessionen avslutas med att klienten väljer en hemuppgift till nästa session, så att terapin på så sätt hålls aktiv och levande emellan sessionerna.