6.3.jpg

Lina Sommevåg

070-39 97 088
lina.sommevag@riande.se

Kort om mig:

Jag heter Lina Sommevåg och har över 12 års erfarenhet av att möta och arbeta med människor med olika utmaningar och svårigheter. Jag har under mina yrkesverksamma år varit verksam inom både hälso – och friskvårdssektorn samt inom social sektor. Samtalet och samspelet, både det verbala och det ordlösa, har varit en central del av mitt arbete under dessa år och något jag finner oerhört fascinerande och spännande. I och med det faktum att vi människor är relationella varelser finns det en stor potential till förändring, läkning och utveckling i det ömsesidigt respektfulla mötet och nära samtalet med en annan människa. Valet att gå vidare och fördjupa mina kunskaper inom fältet för psykoterapi var ett naturligt steg. 2018 blev jag klar med den grundläggande utbildningen i psykoterapi, så kallad steg-1 utbildning, vid SAPU i Stockholm. Att idag få arbeta med psykoterapeutiska samtal är något av det mest inspirerande och meningsfulla jag kan tänka mig.

Som del av mitt terapeutiska arbete går jag i regelbunden handledning hos av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut.

I grunden är jag utbildad folkhälsovetare med kompletterande universitetsstudier i psykologi, sociologi och existentiell hälsa. Jag är även certifierad massör/ diplomerad massageterapeut och instruktör i dans, rytm & rörelse, yoga & pilates.  Jag hyser en stark fascination för människan som holistisk varelse där kropp och själ är tätt sammanlänkade och fungerar i ett ständigt, flödande samspel.

Vid sidan av mitt arbete som samtalsterapeut arbetar jag som kurator på folkhögskola. I min roll som kurator möter jag mestadels unga vuxna med varierande problematik, i stödjande samtal. Min fritid ägnar jag gärna till att utföra eller på annat sätt ta del av kulturella och estetiska uttryck i olika former; litteratur, konst, dans, sång och musik. Naturupplevelser, gärna från hästryggen eller i en havskajak är viktig påfyllnad. Jag är gift och har två livfulla barn.


Vad kan jag hjälpa dig med?

Du kanske drivs av en nyfikenhet på dig själv och din personliga utveckling och vill lära känna din längtan och dina behov på ett tydligare sätt. Kanske kämpar du med inträffade händelser och problem som du har svårt att hantera på egen hand. Hotfulla upplevelser från tidigare i livet kanske skapar besvär i din nu pågående vardag. Eller är det så att du lider av nedstämdhet, depression, ångest, stressproblematik, en livskris, relationella svårigheter, sorg och förlust. Orsakerna till att du söker dig till terapisamtal hos mig kan vara många och varierande.

Metod

I mitt psykoterapeutiska arbete utgår jag både ifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk beteendeterapi (PDT). Jag arbetar integrativt men med betoning på moderna psykodynamiska metoder så som affektfokuserad psykoterapi, som är en terapiform där fokus ligger på känslomässiga konflikter inom oss som påverkar våra livsmönster och kan skapa svårigheter till oss själva och andra.

Hur vi hanterar våra affekter och känslor beror till stor del på vilka relationella erfarenheter vi har gjort. En affektfokuserad psykoterapi ger möjligheten att i en nära och förtroendefull relation uppmärksamma och komma i kontakt med sina genuina känslor och behov genom att få hjälp med att hantera hämmande affekter och känslor som rädsla, ångest och skam. Samt att få stöd i att släppa inlärda, ofta automatiska, försvar som inte är hjälpsamma.

Ett exempel på en känslomässig konflikt: En person som längtar efter kärlek och en nära relation har samtidigt svårt att hantera starka känslor av närhet och ömhet. Tidigare relationella erfarenheter och inlärda, automatiska försvar gör att personen reagerar på ett sätt som inte harmoniserar med behovet av närhet. Kanske reagerar personen med att vara oberörd, verka upptagen eller ständigt nedvärdera sitt behov av andra. Istället för att vara öppen och tillgänglig som hade varit hjälpsamt. Personen agerar, medvetet och/eller omedvetet, tvärt emot sitt behov. Vilket leder till svårigheter med att etablera nära relationer, som i sin tur kan ge upphov till ytterligare besvär som nedstämdhet och ångest. Både negativa och positiva känslor, som i exemplet, kan väcka obehag, smärta och skam.

I terapirummet uppmuntras du som klient att aktivt våga utforska, känna och fundera.  I denna terapiform kommer kroppen till tals på ett tydligare sätt än i annan terapi. Affektfokuserad terapi är verksamt genom att du gradvis närmar dig de känslor som har betydelse för ditt problem och avstår från att undvika det som är obehagligt. Genom att uppleva känslorna som i situationen är förenade med motstånd och göra en ny erfarenhet av att det faktiskt går att sätta ord på och uttrycka det du upplever, ökar förståelsen av dig själv. På detta sätt identifieras känslan i en specifik situation och vad den berättar för dig, samt vilka tidigare erfarenheter den är kopplad till. Utifrån detta möjliggörs ett förändrat beteendemönster. En nyinlärning kan ta vid.