PSYKOTERAPI

Många av oss hamnar någon gång i livet i en situation där det kan vara bra eller till och med nödvändigt att söka hjälp. Anledningarna till att söka sig till psykoterapi, som kan vara en god väg till ökad psykisk hälsa och personligt fungerande, kan vara många och varierande. Det kan vara en nyfikenhet på sig själv och en längtan efter personlig utveckling. Det är inte ovanligt att det under livet inträffar händelser och problem som upplevs svåra att hantera själv och vi kan hamna inför tuffa vägval. Kanske är det så att upplevelser från tidigare i livet kan behöva bearbetas. Ångest, sömnsvårigheter, stress och utmattning, problem med närhet och svårigheter i relationer, bristande självförtroende och livskriser av olika slag, traumatiska upplevelser och krisreaktioner, sorg och förlust är vanliga orsaker till att söka psykoterapi. Genom de psykoterapeutiska samtalen erbjuds du en ökad förståelse för det komplexa sambandet mellan känslor, tankar, kroppsliga förnimmelser och beteenden som kan orsaka inre konflikter och problem. Utöver förståelse som ofta är läkande i sig, är terapin en möjlig väg till att exponeras för och öva sig i, nya mer hjälpsamma sätt att hantera det som upplevs svårt.


Presentation av terapeut

Läs mer om Lina

Lina Sommevåg

070-39 97 088
lina.sommevag@riande.se

Hur går det till?

Vi tar emot vuxna för individuella samtal. Vi träffas inledningsvis två till tre tillfällen för att undersöka och skapa en förståelse för vad just ditt problem handlar om, samt för att du ska kunna känna efter om terapeuten är rätt för dig. Terapeuten bildar sig samtidigt en uppfattning om hen kan hjälpa dig på bästa sätt. Det är viktigt att det känns bra för båda parter.


Efter de inledande samtalen bestämmer vi tillsammans målsättningen. Samtalen sker sedan inom fastställda ramar för tider, frekvens och omfattning. 
En session är 50 minuter lång. Det vanligaste är att ses 1 gång per vecka, men även oftare och mer sällan kan vara aktuellt i det enskilda fallet.
Kostnad per session: 690 kronor
Kostnad för företag: 950 kr/ session


* Kostnaden betalas efter varje besök till Riandes swishnummer 1232208270, alternativt kontant.

 

Avbokningsregler
För att vi inte ska behöva debitera dig måste vi få ditt återbud via sms, telefon eller e-post senast 24 timmar före bokad tid. Vid sent återbud utgår full debitering. Var därför tydlig med ditt aktuella telefonnummer så att vi kan nå dig ifall det blir nödvändigt.

Kontakt/ boka terapisamtal​

Har du frågor eller önskar boka en tid för samtal så är du varmt välkommen att kontakta oss,  , direkt via telefon alternativt via e-post så återkommer vi till dig inom kort.

 

Du finner vår mottagning på Busstorget 5 i centrala Trosa, en trappa upp. Riande Psykoterapi står det på dörren.