top of page

HÄSTBASERAT LÄRANDE
På Hjärmesta Gård

I samarbete med Riande erbjuds också Hästbaserat lärande.

”Hästbaserat lärande”- Vad är det?

Hästbaserat lärande används som en metod att bygga deltagarnas självkänsla och självbild samt utveckla kunskaper i till exempel, kommunikation och samarbete. Programmen är beprövade, målstyrda och strukturerade. Målet är alltid att få fram det bästa ur varje enskild individ. Alla övningar sker från marken.

Det unika med våra program är att vi använder hästar som våra lärare!

Hästar är fantastiska lärare när det kommer till att undervisa både barn och vuxna i exempelvis ledarskap, samarbete och kommunikation. Hästar bryr sig inte om vad du säger, de tar in ditt kroppsspråk, läser av beteenden och agerar efter det. De ger direkt och ärlig feedback, vilket leder till många ”aha-upplevelser”, insikter och efterhand förändring hos

deltagarna. För den som vill få med sig hästar – och även människor – gäller det att ha tydligt fokus samt kommunicera, leda och samarbeta med respekt och empati. Ingenting annat kommer nämligen att fungera med ett djur av hästens storlek (våra lärare väger någonstans mellan 300 och 500 kg!).

Vi tar emot grupper på upp till åtta elever såväl som enskilda elever efter önskemål och behov. Verksamheten bedrivs på Hjärmesta gård utanför Nyköping.

Johanna Frieberg har en gedigen erfarenhet av att jobba professionellt med interaktionen mellan människa och häst, och har en bakgrund som ridlärare. Hon är utbildad behandlingspedagog och har genom Equine Connection i Kanada utbildat sig till coach inom hästbaserat lärande. De hästar hon samarbetar med är noga utvalda specifikt för den här verksamheten.

thumbnail_image001.jpg
bottom of page