Traumamedveten omsorg

All personal på Riande har tillsammans med våra aktiva jour - och familjehem nyligen utbildat oss i TMO, s.k. traumamedveten omsorg, för att bygga på vår kompetens gällande att bemöta barn utsatta för trauma. Det var Rädda barnen som höll i denna två – dagars – utbildning under april månad, i våra lokaler i Trosa. Det var två mycket intressanta och lärorika dagar!


Utbildningen i TMO riktar sig till vuxna som möter barn och unga som utsatts för olika former av svåra påfrestningar och har erfarenhet av traumatiska upplevelser. Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som grundar sig i aktuell forskning om trauma och barns utveckling. Det finns idag en omfattande kunskap om hur barndomstrauma, dvs. långvarig stress och traumatiska upplevelser under barndomen, påverkar barns och ungas utveckling.


Barndomstrauma innebär erfarenheter av försummelse, olika typer av övergrepp och exponering av våld i hemmet. Det kan även innebära att som barn vara med om krig, leva på flykt samt växa upp i miljöer som präglas av hot och våld. Inom forskningen finns en tydlig samstämmighet i att en stor del av läkningen efter att ha utsatts för långvarig stress och trauma kan ske i barnets vardagsmiljö!


TMO är en guide till att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som har utsatts för svåra påfrestningar tidigt i livet. Traumamedveten omsorg är utformad för att främja insikter och färdigheter hos viktiga vuxna runt barnet och ska ses som ett komplement till psykoterapi och behandling.