top of page

FAMILJEHEM

Våra familjehem finns i Södermanland och angränsade landskap. Samtliga familjehem är noggrant utvalda och utredda. Stor vikt vid placering läggs vid matchning mellan barn och familjehem. Utöver ordinarie familjehem har vi även förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer, som har möjlighet att ta emot barn och ungdomar med större behov. Våra familjehemskonsulenter arbetar för att stötta familjehemmen och säkerställa att de placerade barnen får bästa möjliga vård och omsorg.

Riande arbetar med rekrytering, utredning och konsultering av familjehem. Under tiden en placering pågår ges familjehemmen regelbunden handledning, både enskilt och i större grupp. Familjehemmen ges även utbildningar i Ett hem att växa i, Traumamedveten omsorg (TMO) och tillämpad beteendeanalys (TBA).

nalle 2.jpg

Vad är ett familjehem?

Som familjehem tar du emot barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar och därför behöver ett annat boende under en kortare eller längre tid. Det är viktigt att du som familjehem har tid och engagemang för att kunna ta emot någon i ditt hem. Likväl som att du ska vara en del i barnets/ungdomens vardag så behöver du också ha ett samarbetet med andra aktörer i barnets/ungdomens nätverk exempelvis biologiska föräldrar, syskon, socialtjänst, skola och sjukvård.

Hur blir jag familjehem?

För att bli familjehem är det första steget att göra en familjehemsutredning. Utredningen syftar till att bedöma om en familj är lämpad att ta emot ett barn eller en ungdom för boende hos sig. En utredning består av flera delar och kan närsomhelst avbrytas ifall det uppkommer omständigheter som gör det olämpligt att fortsätta utredningen.

Under en familjehemsutredning genomförs hembesök och intervjuer med familjehemsföräldrarna. Man inhämtar registerutdrag och har referenssamtal. Finns det egna barn i familjen så pratar man också med dom då det är viktigt att alla i familjen är överens om att man vill bli familjehem. Om du är intresserad av att bli familjehem åt Riande AB så utför våra familjehemskonsulenter stora delar av utredningsprocessen men det är i slutändan alltid socialtjänsten som godkänner familjehem och detta görs först när det är aktuellt med en placering i hemmet.  

 

Grundläggande krav på familjehem

För att kunna påbörja en familjehemsutredning krävs följande:

  • En stadigvarande bostad där familjehemmet kan erbjuda ett eget sovrum till det placerade barnet/ungdomen.

  • En stabil livssituation. Inga större planerade kommande förändringar i livet bör finnas inom närmsta tiden inför placering. 

  • Ni behöver ha tid och möjlighet att vara tillgänglig för barnet/ungdomen men också för att följa med på möten med exempelvis socialtjänsten, förskola/skola, familjehemskonsulent o.s.v.

  • Familjehemmet behöver ha en god hälsostatus och en ekonomiskt ordnad situation. 

  • För att kunna bli familjehem behöver registerutdrag inhämtas och godkännas från fyra instanser. Dessa är polisens belastningsregister, Försäkringskassan, kronofogden och socialtjänsten i samtliga kommuner där familjen har bott dom senaste 5 åren.

Om du är intresserad av att bli familjehem åt oss så skicka in en intresseanmälan nedan. Du kan gärna också redan inhämta dom registerutdrag som behövs genom att följa länkarna nedan. Kom ihåg att du också behöver registerutdrag från socialtjänsten i din hemkommun och eventuellt andra kommuner om du har varit bosatt någon annanstans under de senaste 5 åren. Socialtjänsten behöver du själv ta kontakt med. 

HVB-hem (familjehem) | Polismyndigheten (polisen.se)

Skuldupplysning | Kronofogden

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/e-tjanster-blanketter-och-informationsmaterial/intyg

Intresserad? Anmäl intresse nedan!

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page