top of page

UTREDNINGAR

_MG_1718.jpg

Riande AB erbjuder barn och unga neuropsykiatriska utredningar.

Det kan vara barn och unga som kommer till våra HVB-hem och familjehem där socialtjänsten önskar en utredning eller så kan du också ansöka till oss som privatperson när du vill ta reda på om ditt barns problembild kan bero på ADHD eller autism.

Läkare

Margarita Tuenter, Barn-och ungdomspsykiater med erfarenhet av utredning och behandling inom BUP öppenvård och slutenvård, SiS-institutioner, specialskolor samt inom vuxenpsykiatrin.

Även steg-1-utbildad i KBT och familjeterapi samt handledarutbildad.

Psykolog

Leg. Psykolog Gun-Inger Vestlund, inriktning neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av utredning på HVB-hem, SiS-institutioner samt handledning och undervisning.

bottom of page