PORTEN

Riande Psykolog- och resursteam är en psykiatrisk enhet som hör till Riande AB. I teamet arbetar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, så som barn- och ungdomspsykiater, psykolog, psykoterapeut och sjuksköterska.


Förutom att teamet tillgodoser behoven av psykiatrisk vård inom företagets HVB och familjehemsverksamhet, erbjuder vi privat behandling och/eller utredning.
 

Vi erbjuder:


Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Vårt behandlingsteam strävar efter att alltid arbeta i enlighet med de metoder som den senaste forskningen visat fungerar bäst. Detta innebär att vi erbjuder KBT-behandling hos legitimerad psykolog. KBT är ett paraplybegrepp för olika metoder som visat sig fungera bra vid exempelvis nedstämdhet, ångest och sömnsvårigheter. Det som är gemensamt för samtliga KBT-metoder är att det läggs stor vikt vid beteendens och tankars påverkan på ens känslor och psykiska mående. För att säkerställa att behandlingen går framåt, och att du får den hjälpen du behöver, kommer vi att mäta och utvärdera under behandlingens gång.

 

Samtalsstöd
Under vissa situationer och perioder i livet kan man känna ett stort behov av att prata med någon, även om man inte tror sig vara i behov av psykologisk behandling. Våra psykologer och psykoterapeuter kan hjälpa dig reflektera kring och bearbeta kriser, svåra händelser eller personlig utveckling.

 

Neuropsykiatrisk utredning
Vi erbjuder privat utredning av olika neuropsykiatriska diagnoser, så som ADHD, autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning, för både barn och vuxna.

 

Kostnadsfri rådgivning
Känner du att du är i behov av någon form av hjälp men är fundersam kring vad för typ av hjälp du behöver, hjälper vi dig att reda bland dina frågor och funderingar. Vi försöker också guida dig i rätt riktning. Ibland innebär det att vi hittar den hjälp och behandling du behöver, men ibland kan en rådgivning helt enkelt räcka för att få svar och känna sig lugnare.