STÖDBOENDE

Grönsaksvägen Stödboende är ett stödboende för ungdomar i åldrarna 16-20 år. Målet med verksamheten är att stötta ungdomarna i att bli självständiga individer som med trygghet kan ta sig an vardagens olika situationer. Personal finns på plats på boendet på eftermiddagar eller på kvällar, samt finns tillgängliga på telefon dygnet runt.
Grönsaksvägen Stödboende ligger beläget på Arnö, nära Nyköping. Därifrån är det enkelt för ungdomarna att ta sig till skola, fritidsaktiviteter och vänner.